Pilgrimsvandring

Program 2021 pilgrimsvandring

Programmet är ännu inte klar.

För mer information:
Bente Rich -  rich@bentea.dk
Thomas Stoor - thomas.stoor@svenskakyrkan.se

 

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige och övriga Europa. Hundratusentals människor vallfärdar varje år till Santiago de Compostela och i Norden har Sankt Olavsvägarna fått status som europeisk kulturväg. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

En pilgrimsvandring präglas av pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, långsamhet, tystnad, delande, frihet, andlighet och bekymmerslöshet.

Frågor? Kontakta gärna Thomas Stoor, tel. 25 56 22 45,  

Läs gärna mer om pilgrimsvägen Skåne Blekinge här

Läs gärna mer om Svenska Kyrkans arbete med pilgrimsvandringar här

Pilgrimsgruppen - en grupp med syfte att fördjupa sig i pilgrimskapets teologi och praktik. Vi träffas en torsdagskväll i månaden.