Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medlemsbidrag

Du är väl medlem i Svenska Gustafsförsamlingen?

Medlemsbidrag år 2019

Vuxen medlem: 1500 dkk
Pensionär: 750 dkk
Studerande, över 18 år: 200 dkk (studiekort)
Provmedlem, första året: 750 dkk (för hel familj)
Stödmedlem med fast utländsk postadress: 500 dkk

Hemmaboende barn under 18 år är gratis medan föräldrar betalar full avgift.

Kom ihåg att du kan dra av medlemsbidraget på din deklaration.

Kyrkan registrerar ditt bidrag hos SKAT.

Betalningsmöjligheter

- Mobilepay =  25 56 83 89
- Dankort på pastorsexpeditionen
- För insättning på bankkonto
    Handelsbanken (DK): reg.nr 0890 konto 1008060  
    IBAN nr. DK29 0890 000 1008060   SWIFT/BIC : HANDDKKK

OBS! Upplys ert namn vid betalning