Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kristen djupmeditation

pga av för få deltager inställs meditationen under hösten 2017

Tyst bön, stillhet och meditation praktiseras inom den allra största delen av kristenheten för att nå djupare självinsikt och för att nå en öppenhet inför mysteriet. I Svenska kyrkan har vi sedan trettio år tillbaka arbetat med kristen djupmeditation. Detta är en ordlös meditationsform som har sina rötter i zen och praktiseras flitigt av bl.a. Karmeliterorden. 

Vi sitter på kyrkogolvet på speciella meditationskuddar, om man inte kan det går det även bra att sitta på en stol. Vi sitter två meditationspass och rör på oss däremellan. Det hela tar ca 55 minuter. Kom lite innan så lägger vi fram kuddar och plattor tillsammans. Man kan efter en introduktion komma så ofta man själv vill till meditationen. Alla är välkomna att prova på.

OBS! För att du ska kunna delta i kristen djupmeditation måste du ha genomgått en personlig introduktion till denna. Kontakta kyrkans expedition:  kopenhamn@svenskakyrkan.se . Tel. 3315 5458,