Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konstkurs

Torsdagar under hösten kl.10.15-12.30. Start 12 september

Konstkursen med Britte Montigny börjar 12 september 2019.
Tid: kl. 10.15-12.15.
Antal gånger: Vi träffas 10 gånger under terminen och avslutar med ett studiebesök (ännu inte fastlagt).
Tema
Konstkursen i Svenska Gustafskyrkan som med vissa avbrott nu är inne på sitt 35:e år (!) lämnar i höst den internationella konstscenen för att i stället vända blicken mot Svensk och nordisk konst från forntid till framtid – ett försummat kapitel som det nu är hög tid att ta i tu med. Med sidoblickar på parallella internationella skeenden kommer vi i höst att tala om det bild- figur- och ornamentspråk som utvecklades av människorna under yngre stenålder, bronsålder, (romersk) järnålder/folkvandringstid, vikingatid och vidare in i äldre och yngre medeltid för att under våren fortsätta med den Nya tidens olika epoker helt upp i vår egen tid.

Pris per deltagare: 1.100:-

Kursledare: Britte Montigny, konstbetare & konstskribent (kulturhuset.oresund@telia.com, tel: +46 (0)734 23 35 23

 Laddar ner programmet för vårterminen 2019 här