Meny

Konstkurs

Torsdagar under våren kl.10.15-12.30. Start 30 januari 2020

Konstkursen med Britte Montigny börjar 30 januari 2020.
Tid: kl. 10.15-12.15.
Antal gånger: Vi träffas 10 gånger under terminen och avslutar med ett studiebesök (ännu inte fastlagt).
Tema: Svensk konst från Vasarnässans till nutid”
Konstkursen i Svenska Gustafskyrkan som med vissa avbrott nu är inne på sitt 35:e år (!) lämnar i våren den internationella konstscenen för att i stället vända blicken mot Svensk och nordisk konst från forntid till framtid – ett försummat kapitel som det nu är hög tid att ta i tu med.

Pris per deltagare: 1.100:-

Kursledare: Britte Montigny, konstbetare & konstskribent (kulturhuset.oresund@telia.com, tel: +46 (0)734 23 35 23