Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konstkurs

Torsdagar under våren kl.10.15-12.30

Konstkursen börjar torsdag den 31 januari  kl. 10.15-12.00. Vi träffas 12 gånger under terminen och avslutar med ett studiebesök (ännu inte fastlagt).

SVENSKA GUSTAVSKYRKANS KONSTKURS VÅRTERMINEN 2019

Tema: från surrealism till postmodernism och ismernas upplösning

Kursledare: Britte Montigny (kulturhuset.oresund@telia.com, tel: +46 (0)734 23 35 23

Kursavgift:  1.100 dkk för kyrkans medlemmar 
                     1.200 dkk för icke medlemmar

 Laddar ner programmet här