Inträdesblankett- digitalt

för medlemskap i Gustafskyrkans församlingen

Jag önskar om medlemskap i Gustafskyrkans församling

Det är möjligt att få skatteavdrag för belopp över 500:- dkk. CPR nr används uteslutande till inrapportering av medlemsbidraget till Skat.dk