Foto: Kajsfoto.dk

Fyndboden

vi söker varor !!!

Om du vill skänka något till vår fyndbod kontakta gärna Anna Bayer, annak.bayer@icloud.com , mobil 3140 6010. Vi söker t. ex. gärna gamla julsaker, smycken, mässing och keramik. Kontakta oss gärna även gällande dödsbon.
Tyvärr har vi inga möjligheter att ta emot kläder, skor, elektriska artiklar, DVD, CD och VHS.

Kontakta gärna kyrkans kontor, via mail kopenhamn@svenskakyrkan.se eller per telefon +45 33 15 54 58