Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alla helgons dag

Lördag den 3 nov. kl. 18.00

Alla helgonatid är end tid då vi på ett särskilt sätt minns dem som lämnat det jordiska livet. Kyrkogårdar runt om i Sverige brinner ljusen på de anhörigas graver  ofta smyckade med blommor och kransar som ett tecken på vår hågkomst. Med tacksmhet minns vi vad våra nära och kära fick betyda under sitt liv.

Svenska Gustafskyrkan vill därför inbjuda till minnesgudstänst med musik och ljuständning. Minnesgudstänsten äger rum på alla helgons dag.