Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alla helgons dag

Musik- och minnesgudstjänst - Lördag den 2 nov. kl. 18.00

"Från skymning till gryning" - en resa i sorgens landskap.
En musikgudstjänst som vill andas hopp, där vi får dela erfarenheter av att vara människa och ibland tvingas vandra i sorgens landskap. Sorg går inte över, men den förändras. Det kommer en gryning även för den som tvingats in i förlustens mörker.

Camilla Voigt, kyrkomusiker och kompositör har tonsatt texter av Sofia Eriksson, sjukhuspräst.

Medverkande:
Svenska Gustafskyrkans kör
Jonas Franke-Blom cello
Per Boqvist slagverk
Camilla Voigt, piano
Sara Hjort, dirigent
Thomas Stoor, präst

Alla helgonatid är end tid då vi på ett särskilt sätt minns dem som lämnat det jordiska livet. Kyrkogårdar runt om i Sverige brinner ljusen på de anhörigas graver  ofta smyckade med blommor och kransar som ett tecken på vår hågkomst. Med tacksmhet minns vi vad våra nära och kära fick betyda under sitt liv.

Svenska Gustafskyrkan vill därför inbjuda till minnesgudstänst med musik och ljuständning. Minnesgudstänsten äger rum på alla helgons dag.