Kontaktpersoner för Mary-utbildningar

Här hittar du uppgifter till personer i stiften som kan svara på frågor om utbildningssatsningen för att rusta församlingar som erbjuder, eller vill börja erbjuda, arbetsträning och praktik till arbetslösa.

Göteborgs stift

Stiftsdiakon Helena Jonsson
E-post: helena.jonsson@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Stiftsdiakon Irja Åberg
E-post: irja.aberg@svenskakyrkan.se

Karlstad stift

Stiftsdiakon Eva Persson
E-post eva.l.persson@svenskakyrkan.se

Linköpings stift

Stiftsdiakon Susanna Löfgren
E-post: susanna.lofgren@svenskakyrkan.se 

Luleå stift

Stiftsdiakon Satu Brännström
E-post: satu.brannstrom@svenskakyrkan.se

Stiftsdiakon Annalena Norrman
E-post: annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen
E-post: carita.ibarra@svenskakyrkan.se

Skara stift

Stiftsdiakon Göran Ohlsson
E-post: goran.ohlsson@svenskakyrkan.se

Stockholms stift

Verksamhetsutvecklare Karin Gustafsson
E-post: karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se

Strängnäs stift

Stiftsdiakon Annika Melin Mori
E-post: annika.melin.mori@svenskakyrkan.se

Visby stift

Diakon Anna Bertilsson
E-post: anna.bertilsson@svenskakyrkan.se

Växjö stift

Stiftsdiakon Karin Ahlqvist
E-post: karin.ahlqvist@svenskakyrkan.se

Stiftsdiakon Monika Sölvesdotter Olsson
E-post: monica.solvesdotter-olsson@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Utbildningsledare Anna Andersson
E-post: anna.andersson6@svenskakyrkan.se

Uppsala stift

Stiftsadjunkt Sara Hillert
E-post: sara.hillert@svenskakyrkan.se