Prata med oss

Till innehållet

Konst, kultur och integration

Konst kan ge språk åt människors erfarenheter, bortom orden. Konst kan också skapa viktiga berättelser om hur det är att vara människa i vår tid. Svenska kyrkan utvecklar nu konst och konstnärliga processer som en resurs i mötet med asylsökande och nyanlända. 


I Sysslebäck i Värmland broderar asylsökande kvinnor sin flykt och sina drömmar. Projektet skapar möten och personliga berättelser om att vara människa i vår tid.

Fyra församlingar runtom i landet har valts ut för att delta ett projekt som syftar till att undersöka hur konst och kultur kan vara en resurs i arbetet med flyktingmottagande och integration.

-När det yttre livsrummet blir så beskuret som i tillvaron på ett asylboende kan konsten förhoppningsvis påminna om att man inte bara är sina smärtsamma erfarenheter eller praktiska svårigheter i nuet, man är mer. Kanske kan konsten vara en väg in till det rum för reflektion och kontemplation som ingen kan ta ifrån oss, säger Erika Dahlén som är projektledare.

Nya erfarenheter genom integrationsarbetet

Församlingarna har matchats med en särskilt utvald konstnär, som tillsammans med församlingen leder asylsökande och nyanlända i ett konstnärligt projekt. En målsättning är att det genom projektet ska utvecklas nya erfarenheter och metoder som kan spridas till stift och församlingar som söker inspiration och nya vägar för arbete med flykting och integration

-Sverige är ett land som inte varit i krig på många år. Vi behöver de nya svenskarnas berättelser och erfarenheter för att förstå världen bättre, för att få veta mer om vad det innebär att vara människa. Som Sveriges största religiösa samfund är Svenska kyrkan en naturlig mottagare för dessa berättelser och med ett ansvar att förmedla dem vidare ut i samhället, säger Erika Dahlén.

församlingarnas arbete med Projektet

Ljudkonstverk i Mora

Konstnären Johanna Byström Sims har under hösten/vintern vistats en tid i Mora församling (Västerås stift) och deltagit i församlingens arbete med nyanlända. Den 13e december återvänder hon till församlingen för visningen av det verk som är ett resultat av hennes möte med nyanlända i Mora och med Mora församling. Verket består av ett ljudkonstverk ”En annan väntan” i Mora kyrka. Så här skriver konstnären.

Vad händer med kroppen när du bara väntar och väntar dag ut och dag in? Hjärtat slår och andningen pågår, men kan du vila i väntan och låta hjärtrytmen pulsera i ett lugnt tempo eller gör stressen att hjärtrytmen blir ojämn och andningen spänd?

I kapellet i Andreasgården kommer under utställningstiden ett blad med en graf baserad på de väntandes hjärtrytm finnas instucket som försättsblad i varje psalmbok. Detta är den andra delen av verket. Johanna Byström Sims skriver: Deras hjärtslag blir en introduktion till våra sånger.

Läs mer om En annan väntan i Mora

Broderiworkshops i  Övre Älvdalen

I Övre Älvdals församling i norra Värmland finns den så kallade Pilgrimstapeten skapades på 1990-talet av 15 arbetslösa kvinnor från norra Värmland och Sulör i Norge. Den är ett fyrtio meter långt broderi som skildrar pilgrimsleden från Hammarö i Sverige till Nidaros.

I  församlingen fanns en önskan om att på något sätt kunna bidra till att skapa en pendang till Pilgrimstapeten Konstnären Jennie McMillen har genomfört broderi-workshops tillsammans med asylsökande och andra medlemmar från församlingen, och bidragit till gestaltning av den nya ”tapeten”. Detta genomförs i samarbete med kommunen och den regionala hemslöjdskonsulenten.

Läs mer om broderierna i Övre Älvdalen

Verk om flykt och exil i Angered

I Hjällbo kyrka, Angereds församling arbetar Mandana Moghaddam med ett verk som utgår från möten med människor som är nya i Sverige. Flykt och exil är sedan tidigare ett tydligt tema hennes uppmärksammade konstnärskap och konstnären kom själv till Sverige som flykting från Iran.

Se exempel på hennes tidigare arbeten på:

Videogud

Aaran Gallery

Workshops med konstnärligt skapande i Älvsbyn

I Älvsbyns församling i Norrbotten genomför Agneta och Viktoria Andersson workshops med fokus på konstnärligt skapande som teckning och broderi tillsammans med nyanlända som deltar i församlingens verksamhet. Delprojektet genomförs i samarbete med Älvsby folkhögskola.

Projektledare är konstnären Erika Dahlén.