Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Högalids församling

Sommarläger - Gålölägret 2019

Vad är Gålölägret? Gålölägret är ett konfirmationsläger som drivs av Högalids församling med stöd av Stockholms stift.

När? Lägret pågår 17 juni till 6 juli 2019 (tre veckor)

Var? På Gålögården utanför Stockholm

Vem kan gå på lägret? De flesta som går på lägret är ungdomar mellan 14 och 18 år. Ibland händer det att någon deltagare är några år äldre. Både ungdomar med och utan behov av särskilt stöd är välkomna! Gålölägret är för dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola.

Hur många platser finns det på lägret? Det finns 20 platser på lägret.

Hur många ledare finns det på lägret? Det finns cirka 10 ledare på lägret. De flesta är mellan 20 och 30 år och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Det finns också en lägerpräst och en chef, en person som har huvudansvar för lägret. Alla ledare talar svenska, de flesta använder tecken som stöd och kan kommunicera med bildstöd. Några är teckenspråkiga.

Är det några träffar innan lägret? Innan lägret bjuds alla deltagare in till individuella informationssamtal. Då får deltagarna träffa några av ledarna och veta mer om lägret. Informationssamtalen är viktiga för att ledarna ska kunna avgöra hur varje konfirmand ska kunna få rätt stöd under lägret.

Vad händer på dagarna? De flesta dagar har ett schema som ser ungefär likadant ut. Vi har morgonbön och konfirmationsundervisning, scouting och skapande. Vi håller på med olika aktiviteter och på kvällarna har vi aftonbön. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, leker och vandrar. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra. Vi gör nästan allting tillsammans.

Vad är syftet med Gålölägret? Gålölägret är ett konfirmationsläger som möjliggör för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd att få mötas och lära känna varandra. Gålölägret syftar till att motverka utanförskap och ge ökad förståelse för olika livssituationer. Under tre veckor får deltagarna tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är eller behöver jag vara någon annan? Hur är en bra vän? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad är en människa värd? Vad betyder det egentligen att alla människor är lika mycket värda?

Gålölägret är ett läger för alla som är intresserade av människovärde och mänskliga rättigheter. Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda? Att alla är skapade till Guds avbild? Hur märks det?

Här träffas vi

Träffar: Oxnövägen, Gålö.

Vägbeskrivning ›

Startdatum:

17 juni 2019

Konfirmationsgudstjänst äger rum den 6 juli 2019.

Språk & språkbeskrivning:

Teckenspråk, Svenska

Kontaktperson

Anders Marklund

Kontaktperson

Direkt:+46(8)6168824

Mobil: +46(73)9814315

Intresseanmälan

Sista anmälningsdag: .