Konfirmandläger på Stiftsgården i Rättvik sommaren 2019

Högakustenkonfa 2022-23

Nordingrå församling

Startdatum 8 oktober 2022

Sista anmälningsdag 31 oktober 2022

Tisdagen den 27/9 kl 19 träffas vi för information och inskrivning i Ullångers församlingshem.

Höga Kusten, församlingarna i; Nora-Skog, Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå.

Under konfirmandtiden får livsfrågorna ta stor plats och tid till att fundera tillsammans i grupp kommer finnas. Några av de teman som tas upp är Gud, Livet, Döden, Kärlek, Relationer, Jag, Du och Jesus.

Konfirmationen äger rum 28 maj 2023

Vill du veta mer, kontakta;

Mats Hallin, präst i Ullånger-Vibyggerå, 072-526 57 56 mats.hallin@svenskakyrkan.se,

Lars Parkman, präst i Nordingrå och Nora-Skog, 070-268 83 70 lars.parkman@svenskakyrkan.se,

Vivianne Perbo, konfirmandledare, 070-304 50 09 vivi@perbo.nu

Så träffas vi

Var?

Nordingrå församlingshem

PRÄSTBORDET 101, Ullånger.

Vägbeskrivning ›

När?

Tisdag, lördag och söndag

Träffarna på tisdagarna sker i Ullångers församlingshem, ungefär två gånger i månaden. Direkt efter skolan samt lördag/söndag i anslutning till gudstjänst. Spara detta datum: 15/10 Storkonfirmanddag med alla konfirmander i kommunen. Kl. 11-15

Konfirmationsgudstjänst äger rum den 28 maj 2023.

Kostnad?

0 kr för att delta. Mellanmål på tisdagsträffarna, mat under helgen och under lägret. Resa och övernattning, konfirmandmaterial såsom bibel och psalmbok ingår också

Teman

Gemenskap Samtal Tro

Bilder

Mer information

Kontaktperson

Mats Hallin

Skicka e-post till Mats Hallin