Konfirmationsläger Gamla Uppsala

Konfirmation med inriktning media, musik, drama - 2022/2023

Botkyrka församling

Startdatum 24 september 2022

Sista anmälningsdag 23 september 2022

Varför finns jag? Hur vet jag vad jag är skapad till? Det är några de många frågor som vi ställer oss ibland. Välkommen till konfirmationsalternativet i Botkyrka församling som, med hjälp av att skapa, uttrycker våra tankar i olika former som t ex musik, podcasting, diskussioner och dramatiseringar.

I denna konfirmandgrupp testar vi tillsammans att på olika sätt att beröra viktiga frågor inom oss. Krävs det förkunskaper? Nej, vi är skapade med olika gåvor och detta är en plats där man får växa och även utveckla oupptäckta färdigheter och växa i sin tro.

Till våren 2023 att åker vi på två läger i Sverige. Mer information om vart och när vi åker kommer hösten 2022. Orkar du inte vänta tills gruppen börjar? Välkommen till vår ungdomsgrupp i Ljusets kyrka i Hallunda, kontakta Johannes för mer info.

Så träffas vi

Var?

Ljusets kyrka

Tomtbergavägen 16, Norsborg.

Vägbeskrivning ›

När?

Vi startar helgen 24-25 september 2022 och träffas därefter en helg i månaden under september-maj. Vi åker på två läger under våren 2023 och har konfirmation i slutet av våren samma år.

Konfirmationsgudstjänst äger rum den 28 maj 2023.

Kostnad?

0 kr för att delta.

Teman

Skapande Musik Podcasting

Bilder

Mer information

Kontaktperson

Johannes Nunez

Direkt: +46(8)53022287

Skicka e-post till Johannes Nunez