Kontakt

Kontaktuppgifter sorterade i bokstavsordning efter församlingar och pastorat. Självklart får du kontakta precis vem du vill!

Sudrets pastorat med Alva, Hemse & Rone, Havdhem och Hoburg
Harri Rouhiainen Tel: 0498-28 77 04
E-post:harri.h.rouhiainen@svenskakyrkan.se

Burs
Stefan Sundelin, Tel: 0498-48 30 01 alt. 070-541 81 19
E-post: stefan.sundelin@svenskakyrkan.se

Bunge
Johan Sunnerstam Tel: 072-714 27 03
E-post: johan.sunnerstam@svenskakyrkan.se

Eskelhem

Leif Wiking Tel: 070-928 92 96
E-post: leif.wiking@svenskakyrkan.se

Monika May Tel: 070-497 68 69
E-post: monika.may@svenskakyrkan.se

Fardhem
Anders Jernberg Tel: 0498-48 00 66
E-post: anders.jernberg@svenskakyrkan.se

Garde
Benny Helgesson, kyrkoherde i Garde församling
(socknarna Garde, Etelhem, Lye, Alskog, Ardre)
Tel: 070-200 96 98
E-post: benny.helgesson@svenskakyrkan.se

Klinte pastorat
Janne Manni,  Tel: 070 -47648 35
E-post: janne.manni@svenskakyrkan.se
     
Stenkumla församling med Västerhejde och Träkumla
Maria Engelhardt, Tel: 072-71417 24
E-post: maria.engelhardt@svenskakyrkan.se 

Visby domkyrkoförsamling
Expeditionen: 0498-20 68 00
E-post: pia.toftenius@svenskakyrkan.se

Norra Gotlands pastorat 
Görel Robsarve Malmros Tel: 0738-24 40 02 
E-post: gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se

Romaklosters pastorat
Rune Olofsson Tel: 0498-510 35, alt. 0722-33 42 10
E-post: rune.olofsson@svenskakyrkan.se

Olle Jonsson,  Tel: 070-236 47 61
E-post: olof.jonsson@svenskakyrkan.se