Foto: David Ottvall

Syföreningen som inte syr

I Vassunda finns en syförening där alla åldrar är välkomna. Vi är inte en syförening i vanlig bemärkelse, att vi syr och broderar. Istället står gemenskapen med varandra i centrum. Resor till olika intressanta platser museér m.m. är någonting vi satsar på.

Vi ses en gång i månaden.
Vill du vara med eller har frågor?
Hör av dig till Mariana Eriksson: 018- 38 11 65