Pastoratstidningen

Knivsta pastorat ger ut en tidning som kommer ut fyra gånger per år, i mars, juni, september och december.

 Vilka får papperstidningen?

Svenska kyrkan i Knivsta skickar tidningen till samtliga hushåll i Knivsta kommun som oadresserad samhällsinformation. Det är en form av utskick som kan användas av ideella föreningar, religiösa organisationer, politiska partier och myndigheter.

 

Senaste numret och tidigare nummer finns att läsa direkt på nätet via Issuu: