Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Knivsta pastorat Besöksadress: Häradsvägen 2 B, 74142 KNIVSTA Postadress: Box 23, 74121 KNIVSTA Telefon:+46(18)341040 E-post till Knivsta pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskoleklass

Här läser du mer om värdegrunder och läroplaner i vår förskoleklass

Förskoleklassen bygger vidare på den grund som lagts i förskolan och är den bro som leder från förskola till skola. Den utgår från grundskolans läroplan och använder och präglas av en pedagogik där barnen undersöker, leker och lär.


Verksamhetens mål är att barnen ska:

 • Få vara i en harmonisk miljö präglad av trygghet, lyhördhet och öppenhet.
 • Lära sig att visa hänsyn till andra och utveckla sin empatiska förmåga.
 • Utveckla sin förståelse för alla människors lika värde och lära sig förstå och respektera andras sätt att tänka och leva.
 • Få sina behov respekterade och tillgodosedda och uppleva sitt eget värde.
 • Vistas i en miljö, både ute och inne, som stimulerar och utmanar deras nyfikenhet och lärande.
 • Få stöd och stimulans i sin utveckling.
 • Ges förutsättningar att bygga trygga relationer, så att de kan utveckla sin självkänsla och självständighet.
 • Få utveckla sin kreativitet och sin skapandeförmåga.
 • Uppmuntras att ta ansvar för det de gör och förstå hur man kan påverka sin miljö och sin situation.
 • Stimuleras i sin tal- och språkutveckling.
 • Få möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar, åsikter samt få möjlighet att samtala om sin egen och andras tro och tvivel.
 • Få förståelse för och upplevelser av kyrkan, traditioner och högtider.
 • Få möjlighet till stillhet och eftertanke.

Vi vill att vår förskoleklass ska vara präglad av att:

Varje människa har ett absolut värde och ska visas kärleksfull respekt. Var och en i S:ta Marias verksamheter skall känna sig respekterad och värderad som en den unika person hon eller han är.

Atmosfären i S:ta Maria Alsike skall präglas av ömsesidig respekt människor emellan och i samverkan mellan barn och vuxna.