Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Knista församling Besöks- och postadress: Storgatan 28, 71630 Fjugesta Telefon: +46(585)31255 E-post till Knista församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Här kan du läsa mer om våra gudstjänster och annan verksamhet i Knista församling under den närmaste tiden. Välkommen till oss!

Predikoturer för 14/12 - 20/12 -18

Mullhyttans kyrka
Söndag 16/12 kl 10.00
Högmässa, Stefan Öberg.
KYRKBUSS

 

Knista kyrka
Söndag 16/12 kl 18.00
”Tänd ljus” - Musikgudstjänst i adventstid, Stefan Öberg.
Knistakören medverkar. Glöggmingel.

 

Furuhöjden
Torsdag 20/12 kl 14.00
Andakt.

 

Ladda ner predikoturer(pdf)

 

Avgångar för kyrkbuss:
Från Tallen Fjugesta - 30 minuter innan gudstjänst.
Från Östra Långgatan 10 och 19 - 25 minuter innan gudstjänst.
Från Kyrkans Hus - 20 minuter innan gudstjänst. 

Övriga hållplatser: 
Ring 0585-312 55 senast fredag kl.11.00. 
Åk med du också! Vi kan hämta dig!

Predikoturer för 21/12 -27/12 -18

Hidinge Nya kyrka
Söndag 23/12 kl 10.00
Högmässa, Graham Jarvis.
KYRKBUSS

 

Mullhyttans kyrka
Måndag 24/12 kl 11.00
Gudstjänst vid krubban, Graham Jarvis.
Julkaffe.

 

Kvistbro kyrka
Måndag 24/12 kl 17.00
Julbön, Stefan Öberg.

 

Knista kyrka
Måndag 24/12 kl 23.00 (Observera tiden!)
Midnattsmässa, Graham Jarvis.
Espresso medverkar.
KYRKBUSS

 

Kvistbro kyrka
Tisdag 25/12 kl 7.00
Julotta, Stefan Öberg.
Gustaf Sjösvärd, trumpet medverkar.
KYRKBUSS (Binninge Buss)

 

Hidinge Nya kyrka
Tisdag 25/12 kl 8.00
”Julåtta”, Graham Jarvis.
Alice Wallenius och Joanna Lysén medverkar.
KYRKBUSS (Binninge Buss)

 

Mullhyttans kyrka
Onsdag 26/12 kl 18.00
Ekumenisk gudstjänst, Andreas Andersson.
Önskepsalmer.
KYRKBUSS (Binninge Buss)

 

Ladda ner predikoturer(pdf)

 

Avgångar för kyrkbuss:
Till Hidinge Nya kyrkas ”Julåtta”:
07.05 Tallen, 07.10 Ö Långg. 10, 07.15 Kyrkans Hus,
07.25 Hidingebro Bygghandel, 07.35 Lanna bokcafé
(gamla affären) 07.45 Lekhyttan Kök&Kiosk.

Övriga turer:
Från Tallen Fjugesta - 30 minuter innan gudstjänst.
Från Ö Långgatan 10 och 19 - 25 minuter innan gudstjänst.
Från Kyrkans Hus - 20 minuter innan gudstjänst.

Övriga hållplatser:
Ring 0585-312 55 senast fredag kl.11.00.
Åk med du också! Vi kan hämta dig!

Predikoturer för 28/12 -3/1 -19

Kyrkans Hus – Stora salen
Söndag 30/12 kl 14.00
Mässa, Graham Jarvis.
Kaffe 15.

 

Furuhöjden
Måndag 31/12 kl 14.00
Andakt.

 

Knista kyrka
Måndag 31/12 kl 17.00
Nyårsbön, Graham Jarvis.
Knistakören önskar Gott Nytt År.
KYRKBUSS

 

Hidinge Nya kyrka
Tisdag 1/1 -19 kl 18.00
Mässa, Stefan Öberg.
KYRKBUSS (Binninge Buss)

 

Ladda ner predikoturer(pdf)

 

Avgångar för kyrkbuss:
Från Tallen Fjugesta - 30 minuter innan gudstjänst.
Från Östra Långgatan 10 och 19 - 25 minuter innan gudstjänst.
Från Kyrkans Hus - 20 minuter innan gudstjänst. 

Övriga hållplatser: 
Ring 0585-312 55 senast fredag kl.11.00. 
Åk med du också! Vi kan hämta dig!

Predikoturer för 4/1 - 10/1 -19

Knista kyrka
Söndag 6/1 kl 14.00
Trettondedagsgudstjänst med små och stora, Stefan Öberg.
Julfest i Sockengården.
KYRKBUSS

  

Ladda ner predikoturer(pdf)

 

Avgångar för kyrkbuss:
Från Tallen Fjugesta - 30 minuter innan gudstjänst.
Från Östra Långgatan 10 och 19 - 25 minuter innan gudstjänst.
Från Kyrkans Hus - 20 minuter innan gudstjänst. 

Övriga hållplatser: 
Ring 0585-312 55 senast fredag kl.11.00. 
Åk med du också! Vi kan hämta dig!

Fjärde söndagen i advent

Den fjärde adventssöndagen berättar om Maria. Hon som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus. Trots att hon var kvinna, fattig, ogift och alldeles vanlig väljer Gud henne och lovar att vara hos henne. Och hon sjunger sin sång till livet och Gud.

Tema

Herrens moder

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi vita blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Sefanja kapitel 3, vers 14 - 17

Jubla, dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel! Gläd dig, dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta! Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Den dagen skall Jerusalem få höra: ”Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.” Högt skall de fröjda sig över dig,

Epistel

Till de kristna i Filippi kapitel 4, vers 4 - 7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 30 - 35

Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 145, vers 8 - 13

Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.