Foto: A Wisser

Stora Boken

Vi är en liten arbets- och studiegrupp i Hidinge som värnar extra mycket om Hidinge Gamla kyrka. Vi lägger mycket arbete på insamlingen till Världens Barn för det är så viktigt. Dessutom är det vi som får Hidinge Träffpunkt att fungera med program och kaffeservering. Vi arbetar också med drama i kyrkan.

Information: Kerstin Pettersson 0585-430 71, 076-174 30 71