Skapelsetid 2023

Skapelsetid börjar alltid den 1 september, på världsböndagen för skapelsen, och avslutas den 4 oktober, på den Helige Franciskus dag. Temat för Skapelsetid 2023 är ”Let justice and peace flow” – ”Låt rätten välla fram.”

Skapelsetid är ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar att värna den jord Gud älskar. Detta är ett uppdrag vi alltid har men som uppmärksammas lite extra under en period varje höst.

Årets tema: Let justice and peace flow

Profeten Amos ropar: ”Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdig-heten som en outsinlig ström!” (Am 5:24).

Amos ord riktas också till oss: vi ska ta oss an ekologisk rättvisa, tillsammans med de som drabbas mest av klimatorättvisa och miljöförstöring. Med kristna över hela jordklotet blir vi en del av arbetet för rättvisa och försoning.

I Knista församling låter vi Skapelsetid fortsätta ända fram till Tacksägelsedagen den 8 oktober. Under hela perioden kommer Skapelsetidens tema att märkas på olika sätt och vecka 40 (2-8 oktober) blir en särskild ”Skapelsevecka” där Skapelsetidens tema lyfts fram på olika sätt i våra grupper och samlingar.