Foto: A Sigbjörnsson

Hjälp oss förbättra vår kommunikation!

Knista församling ser över sin kommunikation och vill därför höra din åsikt om vår hemsida, Facebooksida och församlingsbladet Korsordet.

Dina svar är anonyma och enkäten har bara några få korta frågor.

Länk till enkäten

Undersökningen tar ungefär 4 minuter att slutföra.