Närbild på en stenduva på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravrättsinnehavare sökes 2024

Knista församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Knista- Hidinge-, Kvistbro- och Mullhyttans kyrkogård.

Vilka gravar gäller det

De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. På anslagstavlorna på Knista- Hidinge-, Kvistbro- och Mullhyttans kyrkogård och på församlingens webbplats svenskakyrkan.se/knista finns förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar.

Du som vill veta om denna information rör dig eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta Knista församling, kyrkogårdsförvaltningen 0585-312 57. Vår besöks- och postadress är Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA. Knista.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontakt ska tas senast 2024-12-31. Får inte huvudmannen kontakt med intressent senast ovan angiven dag kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Fjugesta 3 jan 2024 Knista församling

 

Mullhyttans kyrkogård - gravar utan gravrättsinnehavare 2024

Knista församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Mullhyttans kyrkogård

Kvistbro kyrkogård - gravar utan gravrättsinnehavare 2024

Knista församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Kvistbro kyrkogård

Knista kyrkogård - gravar utan gravrättsinnehavare 2024

Knista församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Knista kyrkogård

Hidinge kyrkogård - gravar utan gravrättsinnehavare 2024

Knista församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Hidinge kyrkogård