Drop-in-dop

Kvistbro kyrka - Söndag 1 oktober kl 13.00-16.00

Blev det aldrig tid för dop, eller kändes det för stort och omständligt eller för dyrt att ha en dophögtid i familjen. 

Dopet behöver inte ta tid, pengar och kraft i anspråk. 
Framförallt - det finns ingen åldersgräns!

Den här dagen ordnar vi ett fint dop i det lilla.

SÅ HÄR KOMMER DET GÅ TILL:

  • Drop-in-dop den 1 oktober i Kvistbro kyrka mellan  kl 13-16.

  • Valfri klädsel. I kyrkan kommer det finnas en dopklänning att låna.

  • Man kan ha en eller fler faddrar. För att vara fadder skall man vara
    döpt i något kristet samfund (behöver ej vara Svenska kyrkan). 

  • Ta med personnummer, samt båda vårdnadshavarnas
    underskrift om barnet som skall döpas är under 18 år.

  • Vid dopet blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan.

  • Dopet är kostnadsfritt!

Har du några funderingar är det bara att du hör av dig till knista.forsamling@svenskakyrkan.se!

Varmt välkommen!