Mullhyttans Väntjänst

Väntjänsten i Mullhyttan bjuder in till fika. Välkommen till en trevlig stund tillsammans. Sitt inte hemma utan kom och var med oss.

Furuhöjden i Mullhyttan

Varannan tisdag kl 14.00

Nya tider för våren -22 dröjer i och med pandemin.