Knista sockengård

1907 stod byggnaderna kring Knista kyrka klara. Skola - klockargård - prästgård (riven 1984)

Källa: Sigurd Paulsson
Stora salen med sina vackra blomstermotiv och den intressanta tavlan "Knista socken i fantasi och verklighet", allt målat av konstnär Siv Engström, har rönt uppskattning i vida kretsar. Salen med tillhörande köksutrymme är tillgängligt såväl för föreningar som för privata sammankomster.
Efter genomgripande renoveringar fungerar nu det 100-åriga huset som viktig samlingsplats för olika sammankomster.
Knista sockengård har tidigare varit skola, benämnd Knista kyrkskola. Första examen hölls den 6 juni 1907 och den sista den 8 juni 1963. Vid kyrkskolans nedläggning beslöt kommunen att överlåta huset på Knista församling. Även den så kallade Enriskullen, ett järnåldersfält, ingick i gåvan.