Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Knista församling Besöks- och postadress: Storgatan 28, 71630 Fjugesta Telefon: +46(585)31255 E-post till Knista församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Enkel mässa

Ibland står det i predikoturen att vi firar "enkel mässa", vad betyder det?

Enkel mässa

Enkel mässa betyder att vi firar en fullständig högmässa med nyskriven musik. Musiken är tänkt att vara enkel, så att det ska vara lätt att sjunga med.
Den bygger bl.a på härmning och upprepning och baseras på harmonier som man kan känna igen sig i. Texterna är däremot inte ändrade utan följer den liturgiska traditionen.

Vi firar enkel mässa 1:a söndagen i månaden i Hidinge Nya kyrka kl. 10.00.
Den följer också med konfirmanderna i deras gudstjänster. Därför har den fått två "småsyskon"; enkel gudstjänst och enkel kvällsmässa.

Min förhoppning är att den ska följa Dig också.
Välkommen att fira Enkel mässa!

Sara Hansen
Kantor
Knista församling