En person står med sitt röstkort och valkuvert i handen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vi söker valförrättare!

19 september 2021 är det kyrkoval och nu söker vi valförrättare till vallokalerna.

Klippans pastorat är uppdelat i tre valdistrikt, ett för varje församling, och det kommer att finnas en vallokal per distrikt. I varje vallokal ska minst tre valförrättare tjänstgöra samtidigt. Valförfarandet kommer anpassas efter rådande restriktioner vad gäller corona.

Vad innebär det?
Att vara valförrättare innebär att jobba i en vallokal på valdagen den 19 september, ta emot röster, hålla ordning i vallokalen och hjälpa folk till rätta. I uppdraget ingår också att räkna rösterna efter vallokalernas stängning. En ordförande och en vice ordförande ska utses för varje valdistrikt.
I kyrkovalet kan man förtidsrösta under tiden 6-19 september, alltså även på valdagen. Att vara röstmottagare innebär att jobba i en röstningslokal och ta emot förtidsröster. Uppdraget liknar valförrättarens, men skiljer sig åt på vissa punkter.
För att bli valförrättare eller röstmottagare måste du delta i en obligatorisk utbildning som kommer att genomföras digitalt. Utbildningen måste vara genomförd innan du kan utses till uppdraget. Valförrättare och röstmottagare ska också skriva på en tystnadspliktsförbindelse eftersom röstningen är hemlig.


Ersättning
För arbetet som valförrättare utgår ersättning. För vallokalens ordförande 2800 kr, vice ordförande 2200 kr och för övriga tjänstgörande valförrättare eller röstmottagare 1900 kr. Därutöver tillkommer ersättning för deltagande vid ett obligatoriskt utbildningstillfälle.


Hur går det till?
Du som vill bli valförrättare anmäler ditt intresse genom att fylla i och skicka in formuläret nedan. 
Genom att anmäla ditt intresse, samtycker du samtidigt till att vi sparar din intresseanmälan tills valet är över. Dina personuppgifter kommer inte delas med någon annan. Läs här om GDPR i Klippans pastorat.


Vid frågor, kontakta oss på: klippans pastorat@svenskakyrkan.se.

Här fyller du i en intresseanmälan för att arbeta som valförrättare i kyrkovalet 19 september 2021. Fält med * är obligatoriska. Sista dag för att lämna in intresseanmälan är 15 maj 2021.