Vi finns här för dig

Även om flera av våra verksamheter har pausats så finns vi här för dig. Så här når du oss.

Känner du oro och behöver prata med någon? Här är kontaktuppgifter till präster och vår diakonala personal.

Tomas Wassenius

Tomas Wassenius

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Kyrkoherde

Andrea Olming

Andrea Olming

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Präst

Ann-Sofie Söderström

Ann-Sofie Söderström

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Präst

Johannes Lindsund

Johannes Lindsund

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Präst

Jessica  Andersson

Jessica Andersson

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Församlingskurator

Jessica Göransson

Jessica Göransson

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Församlingskurator

Hannah Bok

Hannah Bok

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Vuxenpedagog