Vi finns här för dig

Även om flera av våra verksamheter har pausats så finns vi här för dig. Så här når du oss.

Känner du oro och behöver prata med någon? Här är kontaktuppgifter till präster och vår diakonala personal.