Två personer står i var sitt röstbås för att rösta i kyrkovalet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så röstar du i kyrkovalet

Här hittar du svar på dina frågor om hur det går till att rösta.

Vem får rösta?

För att kunna rösta i Kyrkovalet

- Ska du vara medlem i Svenska kyrkan.
- Ska du vara kyrkobokförd i en församling i Sverige.
- Ska du ha fyllt minst 16 år senast på valdagen.

Du måste också finnas upptagen i röstlängden

Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur kyrkobokföringen 37 dagar innan valdagen. För kyrkovalet 2021 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur kyrkobok-föringen den 13 augusti 2021, så senast den dagen ska församlingen hunnit registrera ditt medlemskap i Kyrkobokföringen.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 1 september. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Hur gör jag för att förtidsrösta?

Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 6–19 september. För att förtidsrösta behöver du legitimation och röstkortet. Det är också möjligt att för-tidsrösta genom brevröstning, eller genom bud.

Brevröstning

På pastorsexpeditionen finns under röstningsperioden material för brevröstning, så kallade brevröstningspaket. Det kan någon annan än du själv hämta. Där kan du också hämta information om hur det går till att brevrösta. För att brevrösta behöver du också ditt röstkort, och två vittnen som ska ha fyllt 18 år. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast fredagen den 17 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.

Röstning genom bud

För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig. Du behöver då samma röstningspaket som används vid brevröstning. På pastorsexpeditionen kan du hämta information om hur det går till att rösta genom bud.

Hur gör jag för att rösta på valdagen den 19 september?

Den 19 september har våra vallokaler öppet hela dagen. Dessutom kan du förtidsrösta även på valdagen. Det gör du i Färingtofta församlingshem eller på pastorsexpeditionen i S:t Petri. Här kan du se för alla lokaler och öppettider. Väljare som röstar i röstningslokal/vallokal och inte är kända för röstmottagarna/valförrättarna måste legitimera sig eller ”på annat sätt styrka sin identitet” (t ex genom att någon som följer med kan legitimera sig och intyga väljarens identitet).

kyrkovalets webbplats finns från slutet av augusti en kartfunktion, där du kan söka efter din vallokal eller se röstningslokaler som finns nära dig. Information om öppettider och lokaler finns också på ditt röstkort.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.