Retreat hemma

Välkommen att vara med på retreat från torsdag morgon den 25 mars till eftermiddagen den 26 mars.

Välkommen att vara med på retreat från torsdag morgon den 25 mars till eftermiddagen den 26 mars.
Var och en är hemma hos sig själv och vi lär oss tillsammans att skapa ramarna för en andlig fördjupning mitt i vardagen.
Syftet med en retreat är att man ska få tid för sig själv och därmed skapa utrymme för reflektion och eftertanke, stillhet och bön. Inför dessa dagar kommer du att få hjälp att skapa förutsättningarna för en retreat i ditt hem, mitt i vardagen.
Du kommer att erbjudas samtal under retreaten.

För mer information, kontakta någon av oss.
Hannah, vuxenpedagog: 0435-44 35 61, hannah.bok@svenskakyrkan.se
Andrea, präst: 0435-44 35 64, andrea.olming@svenskakyrkan.se
Anmälan sker till vår expedition senast 18 mars, 0435-296 80, e-post: klippans.pastorat@svenskakyrkan.se