Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Påskens gudstjänster

Här ser du påskens alla gudstjänster. Välkommen till kyrkan för att ta del av påskens budskap. Ljuset vinner över mörkret och livet vinner över döden!