Tre blad i form av pilar cirkulerar runt en jordglob.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Steg ll i vårt Miljödiplomeringsarbete är godkänt!

Nyhet Publicerad

Vi är glada och stolta över att kunna berätta att vi i Klippans pastorat nu är färdiga och har fått med beröm godkänt för arbetet med steg ll i Svenska kyrkans miljödiplomering.

Kyrkans miljödiplomering liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån teologisk grund där ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv inryms.

Officiell överlämning av diplom kommer att ske i gudstjänsten på Världsböndagen den 3 mars kl 17.00 i S:t Petri kyrka. Varmt välkommen att vara med då!

Här kan man läsa mer om vårt arbete med miljödiplomeringen.

Hållbarhet i Klippans pastorat

Diplomeringsutlåtande av Lunds stift:

Vi miljödiplomerare är oerhört imponerade av ert ambitiösa arbete med miljödiplomeringen steg II och framför allt vill vi lyfta fram ert arbete kring det pastorala området. En viktig drivkraft i ert miljödiplomeringsarbete har varit att den vilar på en skapelseteologisk grund, eller som ni uttrycker i er Inledning – ”Tillsammans får vår strävan vara att leva tillsammans med andra och allt levande och med mässan som förebild se till att jordens resurser räcker laget om”.

Lika imponerade är vi över er redovisning som är både välskriven och lättöverskådlig. Vi noterar att hållbarhetsgruppen gör ett mycket gott arbete för att driva och utveckla hållbarhetsfrågorna i pastoratet. Vi kan se att det finns goda rutiner och en bra struktur som möjliggör en fortsatt utveckling kring pastoratets hållbarhetsarbete.

Vi önskar er Guds välsignelse i ert fortsatta, viktiga arbete.