Nomineringsgrupp i Klippans pastorat – Sverigedemokraterna

Här kan du läsa om nomineringsgruppen Sverigedemokraterna

EN AV NOMINERINGSGRUPPERNA I KLIPPANS PASTORAT ÄR SVERIGE-DEMOKRATERNA, som här representeras av Henrik Suokas Fridlund. Henrik är 40 år, gift och hyr en gård utanför Klippan. Han jobbar som träindustriarbetare på Swedoor AB i Åstorp. Vi ställde några frågor till Henrik.

Hur kommer det sig att du vill bli förtroendevald i Klippans pastorat?

Jag brinner om att värna Sveriges urgamla statsreligion och allt den har gett oss genom tiderna.

Vad är det bästa med Svenska kyrkan?

När dagens samhälle sviker så är den en sista tillflykt för människor i nöd.

På vilket sätt är du aktiv i Svenska kyrkan (förutom att du då kandiderar till kyrkofullmäktige)?

Jag har ingen position inom kyrkan. Däremot pratar jag mycket med folk om vikten av att använda sin rösträtt även i kyrkovalet.

Vilka frågor vill du/ni i nomineringsgruppen driva de kommande 4 åren? Vilka är de viktigaste frågorna?

1: Att kyrkan ej ska vara en politisk kyrka styrd av dagstrenden, utan en kyrka fast rotad i tro och tradition med fokus på våra lagstadgade åtaganden som mission och diakoni. Aktiv mission är av största vikt i dagens splittrade samhälle.

2: Tydligt uppmärksamma våra kristna högtider med fokus på historia och tradition.

3: Bevara våra kyrkobyggnader med den djupaste respekt både för vår historia och för kommande generationer.

4: Låta våra församlingsmedlemmar ta del av den demokratiska processen genom att ha enkel tillgång till alla allmänna handlingar, t ex. verksamhetsplaner och årsre-sultat, på pastoratets hemsida. Demokrati är öppenhet.

VALSEDEL:

Henrik Suokas Fridlund 40, Träindustriarbetare
Åsa Edvardsson 55, Politiker
Elin Luckmann 36, Brevbärare

    Kontaktperson för Sverigedemokraterna

  • Henrik Suokas Fridlund

    Henrik Suokas Fridlund

    Kontaktperson