Nomineringsgrupp i Klippans pastorat – Aktiv kyrka

Här kan du läsa om nomineringsgruppen Aktiv kyrka

DEN ENA AV NOMINERINGSGRUPPERNA man kan rösta på i pastoratet är Aktiv kyrka. Vi ställde några frågor till gruppens kontaktperson Mikael Persson. Mikael är 62 år och gift, med två vuxna döttrar. Han bor i Brandsberga / Ljungbyhed och jobbar som tekniker på Essentia i Stidsvig.

Hur kommer det sig att du vill bli förtroendevald i Klippans pastorat?

Jag tycker det är angeläget att vi har en väl fungerande kyrka i samhället. Tror att jag med min erfarenhet och kunskap kan tillföra kyrkan bra saker.

Vad är det bästa med Svenska kyrkan?

Det bästa med Svenska kyrkan är att den är öppen för alla och ser alla. P

På vilket sätt är du aktiv i Svenska kyrkan (förutom att du då kandiderar till kyrkofullmäktige)?

Jag har de sista åren varit kyrkvärd, ledamot i kyrkofullmäktige, ledamot i kyrkorådet, suppleant i församlingsrådet samt lett nomineringsarbetet inför valet 2021.

Vilka frågor vill du/ni i nomineringsgruppen driva de kommande 4 åren? Vad är de viktigaste frågorna?

Utöver kyrkans grundläggande uppgift att fira gudstjänster, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission kommer Aktiv kyrka i Klippans pastorat att driva följande frågor:

– Verka för en öppen kyrka som bjuder in alla ung som gammal i hela pastoratet med olika verksamheter och stöd i ett allt mer krävande samhälle.

– Forma en kyrka som är grundad på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt.

– Se till att kyrkan är den naturliga platsen för tro och eftertanken samt de stora händelserna i livet. Dop, konfirmation, vigsel och begravning.

– Ta tillvara de kulturarv vi är satta att förvalta på bästa sätt.

– Aktivt arbeta med åtgärder för att skapa medlemstillväxt.

 

VALSEDEL:

Agneta Adolfsson, Ljungbyhed

Ann-Louise Andrén, Klippan

Karin Fors, Färingtofta

Helena Frank, Färingtofta

Kerstin Höckert, Vedby

Mats Johansson, Brandeborg

Nils Olov Johansson, Ljungbyhed

Agneta M Jönsson, Gråmanstorp

Ros-Mari Jönsson, Östra Ljungby

Göran Karlsson, Riseberga

Conny Lindqvist, Klippan

Charlotta Mathiasson, Svenstorp

Ulf Mathiasson, Slättåkra

Britt-Marie Molin, Riseberga

Anette Nilsson, Klippan

Ingemo Nilsson, Klippan

Christer Ohlin, Klippan

Maj-Britt Ottosson, Klippan

Anneth Persson, Ljungbyhed

Michael Persson, Brandsberga

Anne Rosengren, Ljungbyhed

Jonas Sjöholm, Allarp

Kristin Stadler, Klippan

Janet Svensson, Östra Ljungby

Lena Svensson, Ljungbyhed

Kurt Gustavsson, Riseberga

Elsebeth Pålsson, Klippan

Mats Valdemarsson, Klippan

Stig Ålund, Klippan