Lediga tjänster

Just nu söker vi en vik. barn- & fritidsledare

Klippans pastorat består av Klippan, Riseberga-Färingtofta och Östra Ljungby församlingar. Pastoratet är naturskönt beläget i nordvästra Skåne med närhet till bl. a. Helsingborg och Ängelholm. Vi är drygt 11 000 kyrkotillhöriga och arbetslaget består av ett 50-tal personer.  Vi har arbetsplatser för präster och andra medarbetare i alla tre församlingarna.

Vår vision

Vi är en kyrka i tiden som med Guds hjälp vill göra intryck, ge möjligheter till uttryck och lämna goda avtryck.

INTRYCK

Intryck gör vi genom att använda ett modernt språk, vara öppna och hitta nya vägar att nå människor. Vi vill vara en självklar del av människors liv och ha en tydlig plats i vår omvärld.

Vi jobbar medvetet för att hitta vår tids religiösa språk, vara modiga, positiva och kärleksfulla. Vi vårdar vår historia och är nyfikna på framtiden. 

UTTRYCK

I rummet som rymmer alla vill vi ge människor möjlighet att uttrycka sin längtan efter helhet och helighet. Samma rum ska ge möjlighet för att i livets alla skeden och i alla åldrar uttrycka det som livet rymmer. Oavsett uttryck ska varje människa mötas med respekt och accepteras för den hon är.

AVTRYCK

Vårt mål är att varje möte ska lämna ett gott avtryck som bär i vardagen, ut i världen.