Två personer sorterar kuvert i olika högar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet 2021 - resultatet

September var en intensiv månad för alla församlingar runt om i Sverige. Tack till alla er som röstat, tack till er som på olika sätt engagerat er i kyrkovalet och ställt upp som kandidater eller arbetat med valets genomförande! Nu har det slutliga valresultatet presenterats.

 

I Svenska kyrkan utses de förtroendevalda på två sätt, genom direkta val och indirekta val. Direkta val genomförs genom röstning i kyrkovalet, där medlemmarna i Svenska kyrkan röstar på de personer eller grupper de vill se i de tre olika nivåerna som finns: kyrkomötet på riksnivå, stiftsfullmäktige på stiftsnivå och kyrkofullmäktige på lokal nivå.

Valresultatet hittar du här: 

Indirekta val genomförs efter de direkta valen. På lokal nivå innebär det att det nya kyrkofullmäktige utser kyrkoråd, församlingsråd, valberedning och valnämnd. Det är också vanligt att kyrkorådet har olika utskott.

Du vet väl om att kyrkofullmäktiges möten är öppna för allmänheten? Du som är nyfiken är hjärtligt välkommen att besöka våra möten. Hösten 2021 hålls sammanträden i S:t Petri kyrka i Klippan vid två tillfällen. Vid det första tillfället sammanträder först kyrkofullmäktige valda 2017-2021 och direkt efter det nyvalda kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige sammanträder

Den 9 november kl. 18.30 – Kyrkofullmäktige valda 2017-2021 sammanträder och beslutar bland annat om budget och verksamhetsplan för nästa år.

Den 9 november kl. 19.30 – Det nyvalda kyrkofullmäktige har sitt första konstituerande sammanträde.

Den 23 november kl. 19.00 – Andra delen av det nyvalda kyrkofullmäktiges konstituerande sammanträde, här ska bland annat personer till de olika beslutande organen utses.