I kyrkovalet den 20 september kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 
5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 
Den 20 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. 
Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det dags för kyrkoval. Det hålls vart fjärde år och i höst är det dags att utse förtroendevalda personer för de kommande fyra åren. Men varför ska man engagera sig? Svaret är enkelt: utan förtroendevalda – ingen kyrka!

Att vara förtroendevald – ett roligt och viktigt uppdrag

Den 19 september är det dags för kyrkoval. Det hålls vart fjärde år och i höst är det dags att utse förtroendevalda personer för de kommande fyra åren. Men varför ska man engagera sig?

Svaret är enkelt: utan förtroendevalda – ingen kyrka! Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och för att en församlings eller ett pastorats organisation ska kunna fungera är det lika viktigt att det finns förtroendevalda som att det finns personal. Det är de förtroendevalda som ska fatta de beslut som avgör inriktningen på verksamheten.

Tre goda skäl att ställa upp

Påverka! – som förtroendevald har du direkt möjlighet att påverka genom att vara med och fatta beslut om kyrkans verksamheter, men du kan också påverka exempelvis pastoratets miljö- och klimatarbete eller bevarandet av de byggnader som är vårt gemensamma kulturarv.

Gemenskap – att diskutera och gemensamt komma fram till bra lösningar är en del av att fatta beslut. Att vara förtroendevald är att tillsammans med andra arbeta mot gemensamma mål.

Bygga kyrka – att vara med och bygga kyrka hör samman med både påverkan och gemenskap, men är också något större. Som förtroendevald är du en av de viktiga byggstenarna när vi bygger kyrka tillsammans.

Var kan jag engagera mig?

I ett pastorat kan man som förtroendevald engagera sig i ett eller flera organ, som det kallas när de förtroendevalda samlas för att fatta beslut.

Klippans pastorat styrs av kyrkofullmäktige. Det är de nomineringsgrupperna och kandidaterna som du röstar på i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige samlas vanligtvis två gånger om året, på våren och hösten. Här är du med och fattar beslut om hur pastoratet ska använda sina ekonomiska resurser, men också om övergripande inriktningar för verksamheten.

Kyrkofullmäktige utser efter kyrkovalet ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar närmast verksamheterna i pastoratet. I kyrkorådet är du med och ger förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige, men fattar också löpande beslut om exempelvis verksamhet, fastigheter, ekonomi och personal. Kyrkorådet samlas ungefär tio gånger om året.

I Klippans pastorat finns tre församlingsråd, ett för varje församling. Medlemmarna i församlingsråden utses av kyrkofullmäktige efter öppna nomineringsmöten som hålls efter kyrkovalet. I församlingsrådet kan du vara med och påverka inriktningen för gudstjänstlivet i din församling.

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp

I dagsläget finns det en registrerad nomineringsgrupp i Klippans pastorat. Den heter Aktiv kyrka i Klippans pastorat och kontaktperson är Mikael Persson. Kontakta honom om du vill veta mer: mikael.bodil@bredband.net eller 070-980 30 60.

Ansök om att bilda en nomineringsgrupp, registrera gruppbeteckning (namn) stödpersoner, ombud, företrädare och kandidater senast 15 april 2021.