Hur fungerar kyrkovalet?

I kyrkovalet utser Svenska kyrkans medlemmar vilka grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

SVENSKA KYRKAN är beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet utser Svenska kyrkans medlemmar vilka grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Vart fjärde år är det kyrkoval.

När är kyrkovalet?

Söndagen den 19 september är det kyrkoval.
Från den 6 september är det möjligt att lämna sin röst genom förtidsröstning. Det går också bra att skicka rösten per brev eller att låta ett ombud lämna rösten i vallokalen.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet utses de personer som ska leda Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Du är med och utser de personer, som ska sitta i kyrkofullmäktige i Klippans pastorat och i stiftsfullmäktige i Lunds stift. Du är också med och utser vilka som ska sitta i kyrkomötet och leda Svenska kyrkan på den nationella nivån.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i Klippans pastorat den 13 augusti 2021, då röstlängden fastställs.

Kan jag bli vald?

För att kunna bli vald måste du ha ställt upp som kandidat på någon valsedel. Dess-utom måste du tillhöra Svenska kyrkan, vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan samt ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. En nomineringsgrupp måste hos stiftskansliet senast i mitten av april månad under valåret anmäla dig som kandidat och du måste själv ha förklarat dig villig att ställa upp genom ett skriftligt medgivande. På stiftskansliet kan du få mer information om hur Du kan gå tillväga för att komma med på en valsedel – men det kan nu bli först till valet 2025.

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sam-manslutningar och intressegrupper, som skapats för att delta i kyrkovalet med en ambition att få vara med och leda Svenska kyrkan.
Här på hemsidan kan du se vilka grupperna och kandidaterna är för Klippans pastorat för kyrkofullmäktige. Information om vad man kan rösta på till stiftsfullmäktige och kyrkomötet finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 1 september. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. Väljer Du att förtidsrösta eller rösta med hjälp av brev eller ombud, kan du läsa mer om det här.

Hur gör jag för att rösta?

På denna länk kan du läsa hur det går till att rösta, hur du gör för att visa att du är särskilt angelägen om att någon speciell kandidat blir vald och så vidare. Om du inte får svar på dina frågor där, är du välkommen att ringa till pastorsexpeditionen eller fråga någon av oss förtroendevalda och anställda i pastoratet, så ska vi försöka hjälpa dig.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Efterhand som de preliminära resultaten blir klara, presenteras de på www.svenska-kyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?

På röstkortet hittar du ytterligare information om valet och på svenskakyrkan. se/kyrkoval finns ännu mer information.

Valnämnden i Klippans pastorat