Det är oss du kan rösta på!

I Klippans pastorat finns en anmäld nomineringsgrupp - "Aktiv kyrka i Klippans pastorat". Valet till kyrkofullmäktige blir därför ett personval. På valsedeln kan du markera upp till tre personer som du vill se valda.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

KYRKAN FÖLJER DIG GENOM HELA LIVET. Kyrkan är en plats för tro och eftertanke i vardagen. Den ger möjlighet att stanna upp inför stora händelser som dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Här finns också bredd och en mycket aktiv verksamhet för alla! Vi har en omfattande musikverksamhet, barn- och ungdomsaktiviteter, yoga, retreats, caféer och många andra former av gemenskap.

Vi förvaltar också ett levande kulturarv i våra kyrkobyggnader och med våra kyrkogårdar och inventarier.

AKTIV KYRKA vill verka för en bred verksamhet som ska vara öppen för alla - och där du ska ha möjlighet att hitta tillfällen som är meningsfulla för dig.

VI VILL ARBETA FÖR medlemstillväxt och ta ansvar för en sund ekonomi i Klippans pastorat.

Val till Kyrkofullmäktige - Aktiv kyrka i Klippans pastorat