Foto: Kent Österdahl

Kom med och tåga för fred på vår jord!

Fredsmarsch och gudstjänst i Hejde den 23 oktober

För 20:e året i rad anordnas ett fackeltåg i Hejde i samband med FN-dagen.

Vi startar kl 19 på parkeringen framför Hejde bygdegård och går 500 meter till Hejde kyrka. Där möts tåget av trumpetmusik uppifrån kyrktornet. 
Under efterföljande fredsgudstjänst i kyrkan talar i år Sofia Hoas, ordförande i Föreningen Svenskbyborna.

Varmkorv och kaffe serveras i kyrkan.

Det som skulle visa sig bli en livskraftig tradition initierades 2002 av Christina Gillerfors då hon som scoutledare tågade med sina scouter. Numera är det pastoratets konfirmander som utgör kärnan i tåget men många vuxna från Hejde och andra socknar har med tiden anslutit sig. Sällan har det känts så angeläget som i år att visa sin önskan om fred!

Ett samarrangemang av Svenska kyrkan Klinte pastorat, Equmeniakyrkan Västra Gotland samt Hejde Sockenförening.

Kontaktperson

Ingegerd Paulin, ordförande i församlingsrådet i Hejde 

070-742  34 40