Hamnkyrkan i vinterskrud
Foto: Sophie Malmros

Aktiviteter i Hamnkyrkan

Här finns något för alla

Klucku-tei

Sinnesrogudstjänster

Meditationer

After School

AA-möten

Syföreningen

Söndagsgudstjänster

Alla kan sjunga kören

För mer info, ring: 0498-24 00 05