Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Klimatfrågorna är närvarande i Svenska kyrkans dagliga verksamhet. I det internationella arbetet möter våra partner människor som tvingats lämna sina hem på grund av extremväder som slår mot skördar och bostäder, ibland med konflikter som följd. Klimatfrågorna återkommer också i Svenska kyrkans verksamhet i Sverige på flera olika sätt, bland annat genom energianvändning i fastigheter, resor, inköp, investeringar och förvaltning av skog och mark.

På den här sidan kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete för klimatet.

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Vårt arbete för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

Fötter som balanserar på en liggande och mossbeklädd trädstam.

Klimatet förändras – skapelsen ropar!

Människan är både en del av evolutionen och skapad till att vara Guds avbild genom att värna jorden. Gud kan inte ingripa som en superhjälte. Det kan inte kyrkan heller. Men vi utmanas att ha omsorg och värna hela skapelsen. Läs vad prästen Carina Sundberg skriver om klimatet och kristen tro.

Solen skiner på ett landskap i fjällen. En älv slingrar sig fram och i horisonten syns fjäll med snöfläckar.

Naturens rättigheter

Natur, klimat och rättvisa är viktiga för Svenska kyrkan. Därför har ett nytt material tagits fram som ska lyfta klimatet och naturens rättigheter genom samtal och reflektion i församlingarnas verksamhet. Men även andra är välkomna att ta del av och använda materialet.

Svenska kyrkan på klimatmötet COP26

FN:s klimattoppmöte, COP26, har avslutats. Förhandlare från världens länder kom slutligen överens om ett nytt avtal för att skynda på insatserna i Parisavtalet. Här kan du ta del av hur Svenska kyrkan närvarade i Glasgow.

Kalhygge längs en landsväg. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Svenska kyrkan står bakom det globala klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 och som innehåller åtaganden om hur rikare länder måste hjälpa fattigare nationer att dels hantera klimatförändringarna, dels ha råd att ställa om.

Nyheter om klimatarbetet

Nu inleds andra etappen av färdplan för klimatet

Publicerad:

Svenska kyrkan har fattat beslut om nya uppdaterade mål för andra etappen av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Målen är ambitiösa och nödvändiga och rör bland annat resor, energianvändning och skogsförvaltningen.

Färdplan för klimatet: Nu behandlas remissvar för etapp 2

Publicerad:

Resan för att uppnå målen inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet är indelad i tre etapper. 2024 går Svenska kyrkan in i etapp två och just nu behandlas inkomna synpunkter på föreslagna etappmål.

Återvätning - en klimatåtgärd som minskar utsläpp av växthusgaser

Publicerad:

Karlstads stift har i samarbete med Skogsstyrelsen valt ut ett antal områden av torvmarker som ska återvätas runt om i Värmland under 2023.

Ny utbildning - att förebygga klimatkonsekvenser

Publicerad:

Klimatförändringarna innebär påtagliga utmaningar för Svenska kyrkans kyrkor, andra byggnader, och begravningsplatser. Detta kan även innebära att församlingarnas ordinarie verksamhet utsätts för påfrestningar. Nu finns en digital introduktionsutbildning om de viktigaste konsekvenserna för församlingar av klimatförändringarna.

Samtal om klimat och hållbarhet

En liten fjällsjö i vinterskrud. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Varför är klimatfrågan en existentiell fråga?

Med utgångspunkt i det existentiella samtalar bland andra ekologen Pella Thiel, DNs kulturchef Björn Wiman, neurokirurgen och författaren Pekka Mellergård samt författaren och kulturjournalisten Maria Küchen. Producerat av UR Samtiden i S:t Nicolai kyrka i Örebro den 18 februari 2021.

Svenska kyrkans seminarier på Bokmässan - tema 2022: Klimatkrisen

Svenska kyrkan arbetar kontinuerligt för att lyfta hållbarhetsfrågor och har en färdplan för klimatet. Under årets seminarier medverkar ett stort antal sakkunniga gäster som tillsammans kommer att belysa olika aspekter av klimatutmaningarna vi står inför.