Foto: Sverker Lundahl

SAM-tala och SAM-lyssna

Ny samtalsgrupp startar i höst - FULLBOKAD!!!

Redan Platon såg samtalet som en källa till kunskap och insikt, och den vise gamle greken Plutarchos betonar vikten av att vi lyssnar på varandra.

Vad?
En grupp som träffas för att samtala om de eviga frågor som livet väcker. Varje tillfälle har ett givet tema.

När?
Onsdagar: 2/11, 16/11, 30/11, 14/12 samt 11/1. 

Kl 18.30-20.00 alla tillfällena.

Var?
Församlingshemmet i S Mellby.

Vem?
Den fasta gruppen utgörs av de 8 som anmäler sej först samt samtalsledaren Carina Molander:
carina.molander@telia.com
0708-911859