På väg mot kyrkoval 2021

19 september är det dags!

Kyrkoval 2021

I september är det dags för kyrkoval igen. Då väljs ledamöter till församlingens kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år är röstberättigade i detta val.

Kiviks församling

är en liten enhet med knappt 1350 röstberättigade medlemmar.  Om vi i framtiden ska kunna fortsätta att var en egen församling, vilket vi hoppas, måste vi hjälpas åt. Vill du engagera dig i församlingens arbete och ställa upp som förtoendevald? Ta kontakt med någon som redan är engagerad och kan berätta mera om vad det innebär. Alla namn på förtroendevalda finns här på vår webbplats under rubrikerna Förtroendevalda i Kiviks församling, Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.