Foto: Olle Thoors

Församlingskväll i Vittangi

Onsdag 14 september var det församlingskväll på församlingshemmet i Vittangi.
Domprost Charlott Rehnman från Luleå stift besökte tillsammans med Kiruna pastorats kyrkoherde och kontraktprost Lena Tjärnberg. 

De samtalade med de som deltog om lite av varje som kan vara viktigt idag för en församling inom Svenska kyrkan. Domprost Charlott frågade om människor är lyckliga och glada i Vittangibygden och även om det finns droger och andra problem. Hon var även intresserad av de många kapellen och bönhusen och deras historia.

Församlingens ansvariga inom diakoniverksamheten berättade om de många arbetskretsarna som snart startar sin säsongsverksamhet. 
Under pandemin skapades mycket ensamhet och isolering. Genom arbetskretsarna erbjuder Vittangi församling en viktigt möjlighet för många människor att kunna samlas och finna gemenskap och samvaro. 

Församlingens personal berättade också om den omfattande barnverksamheten som bedrivs och om hur många glada, starka och positiva barn man möter i det dagliga arbetet.
Detta skapar hopp inför framtiden i Vittangi församling!

Under kvällen avnjöts härliga smörgåsar med gott kaffe medan höstregnet
strilade ned utomhus.

Foto: Olle Thoors