Foto: Olle Thoors

Våra huvudkyrkor är öppnade!

Huvudkyrkorna i Kiruna pastorat är öppnade för
gudstjänst med församling.

På grund av kvarvarande restriktioner i samband med Covid-19 hålls det under sommaren gudstjänster och förrättningar endast i Kiruna, Karesuando och Vittangi kyrkor samt i Mariakapellet.

Kiruna kyrka: 200 deltagare
Karesuando kyrka och Vittangi kyrka: 30 deltagare
Mariakapellet: 30 deltagare

Det är nu öppet för minnesstunder och dopfika i våra församlingshem och lokaler med sammankomst av 50 personer. Dop och vigslar bokas som vanligt hos våra församlingar. Se kontaktuppgifter, respektive församling.

Vi fortsätter sända våra gudstjänster och andakter
digitalt via de kanaler som anges.

 OBS - Våra församlingsexpeditioner är stängda för besök på grund av Covid-19.

Här kan du läsa mer om Covid-19 och Svenska kyrkans verksamhet:

https://www.svenskakyrkan.se/corona