Anpassning av vår verksamhet på grund av restriktioner och rådande läge med Covid-19

Alla våra gudstjänster sänds digitalt och vi erbjuder alla att följa med hemifrån via varje församlings Facebooksida.
Det går även att se våra gudstjänster, andakter och böner via https://www.svenskakyrkan.se/kiruna/digitala-gudstjanster-

Under tiden för restriktioner i samband med Covid-19 genomförs begravningar i våra huvudkyrkor och i Mariakapellet i Kiruna. I samband med begravningar får det vara max 20 besökare.

På grund av stor smittspridning inom pastoratet görs det tills vidare inga nybokningar av dop och vigslar. De redan inbokade kan genomföras som planerat.

Alla våra huvudgudstjänster, andakter och böner sänds via församlingarnas Facebooksidor. Se information för varje enskild församling.

OBS - Våra församlingsexpeditioner är stängda för besök på grund av Covid-19.

Här kan du läsa mer om hur Coronaviruset påverkar Svenska kyrkans verksamhet:

https://www.svenskakyrkan.se/corona