Foto: Alex Giacomini

Öppet hus i Fritsla

Måndagar 14.30–16

För dig som är dagledig. En möjlighet att mötas, fika och samtala. Fika till självkostnadspris. Start 4 oktober. 

Välkommen!