Komminister 100% sökes till Kinna-Fritsla pastorat

En präst håller fram en nattvardskalk.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

I Kinna-Fritsla pastorat bor ungefär 11 000 personer, varav 6500 är medlemmar. Arbetslaget i sin tur består av ca 21 personer. I pastoratet finns tre kyrkor, två församlingshem, ett begravningskapell och fem kyrkogårdar. Till Kinna-Fritsla tar du dig smidigt från både Borås, Göteborg och Varberg. 

Vi vill att vårt arbete i pastoratet ska präglas av öppenhet, omsorg och inkludering. En kyrka att känna sig hemma i, en kyrka öppen för alla. Prioriterade områden i pastoratet är konfirmander, diakoni och gudstjänst och kring detta pågår ett aktivt arbete. 

Vi är ett samspelt arbetslag där omsorgen om varandra är viktig och där vi gärna samarbetar kring olika projekt. Till detta letar vi nu en ny medarbetare! 

Nu söker vi dig som vill möta varje enskild människa där de befinner sig på sin väg i tron, som vill skapa goda mötesplatser och lyssna på människors berättelser. Du vill gestalta evangeliet i ord och handling för att göra skillnad i människors tro och liv. 

I tjänsten ingår sedvanliga prästuppgifter där du i regel tjänstgör varannan helg i två av våra kyrkor. Du har en begravningsdag i veckan, besöker våra äldreboenden och har samtal och själavård. I nuläget är komministern en del av konfirmandteamet, vilket vi gärna ser även i fortsättningen. I tjänsten finns även möjlighet att ta vara på just dina styrkor och förmågor för att utforma och utveckla både tjänst och församlingsliv. 

Vi ser gärna att en ny komminister känner en längtan att arbeta med och för gudstjänstutveckling. I pastoratet har ett arbete påbörjats kring gudstjänstutveckling som involverar både anställda, förtroendevalda och ideella. En del i detta är att hitta vägar för att allt församlingsarbete ska stå i relation till gudstjänstlivet. I detta arbete skulle du ha en självklar plats.

Tror du att du kan vara en bidragande del av detta arbete i någon form, sök! 

 

Tjänsten är tillsvidareanställning om 100% med tillträde efter överenskommelse. 

Skicka din ansökan till kinna-fritsla.pastorat@svenskakyrkan.se 

Vill du veta mer kontaktar du vår kyrkoherde Ann-Sofie Fång Lindholm.