Församlingsherde

I södra Östergötland finns en kyrklig skatt: Kinda pastorat. Här finns fem församlingar med olika karaktär med ett stort engagemang. Här blir du som präst väl mottagen och uppskattad av församlingsbor. Kindabygden är en bygd med en unikt vacker natur med goda möjlighet till friluftsliv samt ett bra och prisvärt boende. Närheten till Linköping och goda kommunikationer gör pendling möjlig. I kommunen finns bra förskolor, skolor och samhällsservice som möjliggör ett gott liv. Till detta pastorat söker vi nu en församlingsherde.

Detta är en tjänst för dig som vill växa in i en ledande prästtjänst och utveckla ett levande församlingsliv. Vi tror att du varit präst ett tag men vill växa vidare. Vi erbjuder ledarskapsutveckling i form av utbildning och handledning och du ges stor frihet att utveckla arbetet tillsammans med andra medarbetare och ideella. 

Vi söker dig som: 

- Kan arbeta självständigt och i team tillsammans med andra
- Är väl förankrad i dig själv och din prästidentitet
- Vill arbeta och utveckla konfirmand och ungdomsarbete
- Vill utveckla gudstjänstarbetet och leda arbetet med lekmannaledda gudstjänster
- Vill arbeta med sedvanliga prästuppgifter som gudstjänster och förrättningar
- Vill vara en del av det ekumeniska arbetet
- Vara ledamot i församlingsråd
- Har B-körkort och tillgång till bil

Du ska vara prästvigd i Svenska kyrkan. 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta 
Kyrkoherde Sara Olofsson, tfn 0494-29 04 43.
sara.olofsson@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari till
kinda.pastorat@svenskakyrkan.se

Fackliga kontaktpersoner är;
SSR Anna-Carin Gabelic
073-087 61 96
anna-carin.gabelic-rso@akademssr.se

Vision Marianne Karlsson
0143-298 59
marianne.karlsson2@svenskakyrkan.se