Att leva vidare...

I Svenska kyrkans Leva vidare-grupp finns möjlighet att möta andra och dela erfarenheter om sorg och av att ha förlorat en nära anhörig. Med i gruppen finns en präst som samtalsledare. Gruppen träffas vid sex tillfällen.

Tre grupper har hittills träffats och samtalat tillsammans. En deltagare berättade att någon hade undrat om det inte var sorgligt att träffas och prata sorg och saknad? Men faktum är att vi har väldigt trevligt tillsammans. För minnena som väcks till liv är ju ofta de goda minnena vi har. Efter några träffar blir vi trygga med varandra och det blir enklare att prata också om det svåra. Framför allt är det gott att få prata med andra som vet hur det är att ha förlorat någon.

Under september skickas en inbjudan ut till Dig som förlorat en nära anhörig nu under våren/sommaren. Välkommen att delta!

Har Du förlorat någon tidigare eller inte fått någon inbjudan är Du också välkommen att delta. Kontakta mig i så fall. Du är varmt välkommen!

Har Du frågor får du gärna höra av Dig.

Larz Netz, präst
0494-29 04 42
larz.netz@svenskakyrkan.se